dieta dr dąbrowskiej

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu mikro - i makroekonomii, oraz umożliwienie zdobycia wiedzy z wybranych specjalizacji, które są dostosowane do najnowszych trendów panujących w i. Absolwenci studiów licencjackich kierunku są również dobrze przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Czas szkoły średniej to nie tylko intensywne przygotowania do matury w ostatnich semestrach, ale także poszerzanie horyzontów, kształtowanie zainteresowań i tworzenie fundamentów dla wiedzy, która przyswajana będzie w trakcie studiów.

Przedsiębiorstwa te stymulują wzrost gospodarczy poprzez aktywizacje procesów innowacyjnych oraz generują nowe miejsca pracy. Sztuka ekonomii wiąże naukę ekonomii z ekonomią normatywną i stawia następujące pytania: takie są czyjeś cele normatywne (ekonomia normatywna) i jeśli tak funkcjonuje gospodarka (ekonomia pozytywna), to jak można najlepiej osiągnąć te cele (sztuka ekonomii)? pojęciem ekonomii pozytywnej rozumie się stwierdzenia będące naukowym i obiektywnym wyjaśnieniem funkcjonowania gospodarki (na przykład do ekonomii pozytywnej należy stwierdzenie „Dwukrotne zwiększenie opodatkowania wyrobów tytoniowych spowoduje spadek ich konsumpcji”), natomiast sądy ekonomiczne oparte na subiektywnym systemie wartościowania określane są mianem ekonomii normatywnej (przykładowo „Rząd polski powinien prowadzić politykę mającą na celu obniżenie poziomu konsumpcji wyrobów tytoniowych”).